IKHWAN MUSLIMIN DAN NEGARA MADANI - SIRI 3
Erti Negara Islam

Negara Islam adalah sebuah Negara (dengan maknanya yang moden) sebagaimana gagasan yang kami ingin jayakan ini. Negara Islam bukanlah Negara Teokrasi, bahkan ia bukan Negara Sekular. Sebaliknya, Negara Islam adalah Negara Fikrah (Idea) yang dibangunkan untuk menyebarkan fikrah (idea) tersebut. Negara Islam juga adalah Negara Ri’ayah (Pembela) yang menjamin hak-hak golongan faqir, seterusnya menggesa seluruh warganegara agar aktif menjalankan peranan mereka secara bersama. Lebih tepat, Negara Islam adalah Negara Dakwah atau Negara Risalah.

Inilah dia gambaran sebenarnya terhadap Negara serta hubungannya dengan aqidah Islam. Ia juga merupakan terjemahan kepada tanggungjawab keagamaan sebuah Negara Islam secara praktis yang mana majoriti warganya adalah beragama Islam, serta perundangan dan perlembagaannya adalah bersumberkan syari’at Islam.

Sudut yang paling membezakan Negara Islam kepada yang selainnya adalah wawasan, wawasan Negara Islam yang harus dijayakan sebagaimana yang telah diringkaskan sebagai; “Membangun manusia, kehidupan dan budayanya (peradaban)”. Kerangkuman antara kehidupan dan budaya adalah keistimewaan terunggul yang ditawarkan oleh Negara Islam, kesempurnaan wahana bagi menjayakan wawasan ini telah ditetapkan oleh Islam. Dalam rangka menjayakan wawasan ini, ia telah seiring melaksanakan tuntutan Islam, menyempurnakan dakwah dan meraikan syari’atnya.

Dengan terlaksananya peranan-peranan fundamental pada sebuah Negara Islam ini, ia akan menjadi contoh ikutan (role model) kepada seluruh dunia dan seluruh manusia untuk membumikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam seperti Adil, Bebas, Samarata, Syura (demokrasi), Hak-hak Manusia dan kemuliaannya. Semua ini telah menjadikan Negara Islam sebagai sebuah model negara yang disegani.

Penulis: Dr 'Esham 'Eryan
Kitab: Daulah Madaniah (Negara Madani)
Penterjemah: Siasah Rahmah - SR
Share:

Popular Posts

Total Pageviews

Blog Archive